5. Preise 2011

 

Einzeltherapie (60 min.): 185,- € Monatsbeitrag

Gruppentherapie:

 

150,- € Monatsbeitrag
Integrative Freizeit Kinder: 180,- € für 4 Tage
Integrative Freizeit Erwachsene: 220,- € für 4 Tage

 

Preise

zurück